15 års takgaranti

Vår takgaranti på 15 år är en av marknadens bästa och skiljer sig från andra garantier som oftast bara avser den enskilda produktens prestandavärden – med oss gäller garantin på ett tätt tak i minst 15 år.


Säkerhet och ansvar framför allt

Godkänd ställning är en självklarhet vid alla arbeten. Vi spärrar av där det behövs och städar för att hålla rent och snyggt runt huset under projektets gång.
Under och efter varje arbete sorterar vi vårt avfall för återvinning. Vi jobbar dessutom aktivt med att reducera vår egen miljö- och klimatpåverkan.